เลือกพาน "บายศรีแก้ว" บูชาพระ
ขอขมาพระรัตนตรัย เวอร์ชั่น ๑.๒ By Watthasung Media

คลิกที่ปุ่ม Play เพื่อฟังเสียงหลวงพ่อนำลูกหลานขอขมา
พระรัตนตรัย และรับพรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
เลือกพาน "ดอกไม้แก้ว" บูชาพระ
ขอขมาพระรัตนตรัย เวอร์ชั่น ๑.๒ By Watthasung Media