Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ขอเชิญร่วมโมทนาส่วนกุศลถวายพระพุทธรูปกฐินวัดท่าซุง 2556
อนุโมทนาบุญครับ สาธุ สาธุ
2/10/13 at 07:11
by: จักรินทร์
ขอเชิญร่วมโมทนาบุญ
ขอโมทนาบุญด้วยครับ
4/6/13 at 13:58
by: จักรินทร์
ใครมีเรื่องประทับใจแด่องค์หลวงพ่อบ้าง
อนุโมทนากับหลายๆท่านที่มีความสุขความเจริญดีนะครับ

จัีกรินทร์
13/6/11 at 11:40
by: จักรินทร์
บูรพาจารย์ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)
เห็นครูบาอาจารย์แล้วชื่นใจมีความสุขใจดีมากๆธรรมใดที่ครูบาอาจารย์บรรลุแล้วขอให้ลูกมีดวงตาเห็นธรรมนั้น ...
22/2/11 at 20:17
by: จักรินทร์
บูรพาจารย์ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)
ชุ่มชื่นใจ ปลื้มใจจริงๆครับ และขอกราบครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดด้วยครับ อำเภอบางบาล บางไทร ...
26/6/09 at 11:50
by: จักรินทร์
 
Go To Top