Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ใครมีเรื่องประทับใจแด่องค์หลวงพ่อบ้าง
...[u]หลวงพ่อช่วยชีวิต[/u]...

วันที่ 8 เมษายน 2552 ค่ะ....เรา 2 สามีภรรยา ขับรถไปส่งลูกน้องที่ทำ ...
31/5/11 at 22:28
by: ลูกลิง
คนตาบอดจะฝึกมโนมยิทธิได้หรือไม่?
ขอเพียงใจยังไม่บอดจากความดีก็ฝึกได้ค่ะ
4/3/11 at 11:17
by: ลูกลิง
 
Go To Top