Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ขอเชิญร่วมถวาย "บทความ" หรือ "บทกลอน" บูชาหลวงพ่อฯ มรณภาพครบรอบปีที่ 30
“ขอตามรอย” ความดี ที่ยิ่งใหญ่
“หลวงพ่อไป” สู่ดินแดน อันปราศขันธ์
“เข้าสู่ห้วง” ความสุข เป็นนิรันด ...
13/8/17 at 13:35
by: krit2822
ขอเชิญร่วมโมทนาส่วนกุศลถวายพระพุทธรูปร่วมกฐินวัดท่าซุงปี 2559
สาธุด้วยครับ
23/10/16 at 20:32
by: krit2822
อีเมล์..ติดต่อทีมงาน : การเรี่ยไรบอกบุญกฐินโดยอ้างอิงถึงชื่อ พระราชพรหมยาน
ตอบคำถามครับ
ถาม - 1. คิดอย่างไร เรื่องการจัดทำเว็บวัดท่าซุง เพราะมีคนบอกว่าไม่ทันสมัยจริงหรือ ?
ต ...
30/7/16 at 10:48
by: krit2822
ขอเชิญร่วมโมทนาส่วนกุศลถวายพระพุทธรูปกฐินวัดท่าซุงปี 2558
โมทนาครับ สาธุ สาธุ สาธุ
27/10/15 at 09:28
by: krit2822
บูรพาจารย์ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)
ขอกราบท่านทุกองค์ ด้วยความเคารพคะ
24/10/15 at 10:06
by: krit2822
ขอเชิญร่วมโมทนาส่วนกุศลถวายพระพุทธรูปกฐินวัดท่าซุงปี 2558
สาธุคะ
24/10/15 at 09:47
by: krit2822
 
Go To Top