Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ขอเชิญร่วมถวาย "บทความ" หรือ "บทกลอน" บูชาหลวงพ่อฯ มรณภาพครบรอบปีที่ 30
ขอน้อมจิต ก้มกราบ แทบเท้าพ่อ
สำนึกต่อ พระคุณ คำสั่งสอน
คติธรรม บันทึกไว้ ทุกช่วงตอน ...
26/8/17 at 09:25
by: minya
ขอเชิญร่วมถวาย "บทความ" หรือ "บทกลอน" บูชาหลวงพ่อฯ มรณภาพครบรอบปีที่ 30
"พ่อ" คำนี้ที่ยิ่งใหญ่
"พ่อ" คำนี้มีแต่ให้
"พ่อ" คำนี้ที่คอยห่วงใย
"พ่อ" คือกำลังใจที่ลูก ...
11/8/17 at 19:43
by: minya
ขอเชิญร่วมถวาย "บทความ" หรือ "บทกลอน" บูชาหลวงพ่อฯ มรณภาพครบรอบปีที่ 30
"...เมื่อลูกใหญ่ วัยถึง ควรศึกษา
พ่อก็พา ธรรมะ มาฝากไว้
ต้องทรงขันธ์ อัดเสียง วิชชาไป
เพื่อหวังใ ...
6/8/17 at 10:28
by: minya
ขอเชิญร่วมถวาย "บทความ" หรือ "บทกลอน" บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบรอบ 22 ปี
• บทกลอนเพื่อระลึกถึง พระคุณอันไพศาลหาประมาณไม่ได้ขององค์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน มหาเถระ

ลูกน้อมกราบ ...
17/9/14 at 12:18
by: minya
ขอเชิญร่วมโมทนาส่วนกุศลถวายพระพุทธรูปกฐินวัดท่าซุง 2556
ขออนุโมทนาในผลบุญทั้งหมดกับคุณกฤษณ์ด้วยค่ะสาธุๆๆๆๆๆๆๆๆ
1/11/13 at 11:24
by: minya
ขอเชิญร่วมโมทนาส่วนกุศลถวายพระพุทธรูปกฐินวัดท่าซุง 2556
ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยค่ะ. สาธุ. สาธุ. สาธุ
28/9/13 at 23:10
by: minya
ขอเชิญร่วมถวาย "บทความ" หรือ "บทกลอน" บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบรอบ 21 ปี
พระคุณพ่อเลิศฟ้ามหาสมุทร์
พระคุณพ่อสุงสุดมหาศาล
พระคุณพ่อเลิศหล้าสุธาธาร
ใครจะปานพ่อฉันนั้นไม่มี ...
10/9/13 at 17:49
by: minya
ขอเชิญร่วมถวายพระพร และอวยพร เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ ปี 2556"
สิริกิต์ สิริโฉมพระแม่เจ้า
อยู่เหนือเกล้าชาวไทยทุกถิ่นที่
พระองค์เป็นมิ่งขวัญคู่บารมี
สยามถิ่นไทย ...
4/8/13 at 20:29
by: minya
ขอเชิญร่วมถวาย "บทความ" หรือ "บทกลอน" บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบรอบ 21 ปี

ขอเชิญร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ณ วัดท่าซุง

วันที่ 28 - 29 กันยาย ...

4/8/13 at 20:26
by: minya
พระหางหมาก
4/8/13 at 20:25
by: minya
ขอความร่วมมือลูกหลานหลวงพ่อทุกคน ปฏิบัติตามปฏิปทาของหลวงพ่ออย่างเคร่งครัด
ยินดีปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและรักษาคุณงามความดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯให้ปรากฎสืบต่อไปค่ะ

โมทนาส ...
29/6/13 at 02:04
by: minya
สรุปการถวายบทกลอน บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบรอบ 20 ปี
อนุสรณ์กลอนรักฝากให้พ่อ
เป็นรอยต่อสองภพจบประสาน
เมื่อพ่อจากลาไปไกลดวงมาลย์
ลูกและหลานยังรักจักอา ...
1/9/12 at 13:18
by: minya
ข้อสงสัยในหนังสือ ธรรมะที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ 9, 12, 15


ดิฉันได้รับหนังสือเล่มหนึ่งจากเพื่อน เมื่องานวันเสาร์5 ที่วัดท่าซุง(23 มิย ...
29/6/12 at 10:44
by: minya
ไปวัดกัน
อยากไปให้ทันใส่บาตรพระตอนเช้าค่ะ ทราบข่าวว่ารวมแล้วพระ 500 กว่ารูป
ถ้าไปวันเสาร์ได้หล่อพระตอนกลาง ...
10/2/12 at 14:04
by: minya
ภาพ...พิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
การปล่อยชีวิตสัตว์ใหญ่ และเป็นสัตว์ที่มีคุณแก่มนุษย์ นับว่าเป็นอภัยทานที่เป็นบุญอันประเสริฐ ขอกราบอน ...
13/12/11 at 09:55
by: minya
ขอทราบแผนที่การเดินทางไปสำนักปฏิบัติธรรมบ้านป้ายุพา จ.ระยอง
สำนักฯ ตั้งอยู่เลขที่ 10/2 หมู่ 1 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ป้ายุพา โทร 038-653437, (089) 935 - 2188 ...
6/12/11 at 10:17
by: minya
ขอเชิญร่วมถวายบทกลอน บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบรอบ 19 ปี
แม้หลอมรวมสามภพจบทั่วหล้า

อีกนภามหาสมุทรสุดเขตขันธ์

หรือจักรวาลที่วัดว่ามีค่าอนันต์

จะเ ...
28/9/11 at 17:12
by: minya
 
Go To Top