Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Post Reply
Who Can Post? All users can post new topics and all users can reply.
Username   Need to register?
Password:   Forgot password?
Subject: (optional)
Icon: [*]
Formatting Mode:
Normal
Advanced
Help

Insert Bold text Insert Italicised text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert E-mail Hyperlink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text Insert List
Message:
HTML is On
Smilies are On
BB Code is On
[img] Code is On

Disable Smilies?
Use signature?
Turn BBCode off?
Receive email on reply?
Attachment:
    

Topic Review
ทับทิม

[*] posted on 23/12/11 at 13:27
ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยคนค่ะ

สาธุ
panawan

[*] posted on 23/12/11 at 12:12
อนุโมทนาด้วยครับ
webmaster

[*] posted on 22/12/11 at 16:10
update 22-12-54
เปรมมณีย์

[*] posted on 19/12/11 at 08:32
ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยอย่างมากนะคะ

เสียดาย ไม่ได้เข้ามาอ่านหลายวัน จะได้ร่วมสมทบทุนในการนี้ด้วย
กำพล

[*] posted on 19/12/11 at 07:26
อนุโมทนาบุญด้วยครับ
โอนเงินร่วมทำบุญแล้ว จำนวน 300 บาท ครับ
WegotoNivarna

[*] posted on 17/12/11 at 12:42
โอนให้แม่ไปทำให้ 6200 บาทค่ะ โมทนาสาธุกับทุกคนด้วย
ป้าศรี

[*] posted on 17/12/11 at 09:06
โอนเงินไปร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือแล้วค่ะ 1,000.- บาท
โมทนาสาธุ กับทุกท่านด้วยนะคะ

ป้าศรี
Hma

[*] posted on 16/12/11 at 08:44
โอนไปแล้ว 600 บาทครับ
Noppadon

[*] posted on 15/12/11 at 16:42
ขอโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สาธุ
minya

[*] posted on 13/12/11 at 09:55
การปล่อยชีวิตสัตว์ใหญ่ และเป็นสัตว์ที่มีคุณแก่มนุษย์ นับว่าเป็นอภัยทานที่เป็นบุญอันประเสริฐ ขอกราบอนุโมทนากับพระอาจารย์ด้วยค่ะ
อมริศา

[*] posted on 13/12/11 at 07:47
ขออนุโมทนาด้วยนะคะ
Mon-Fah

[*] posted on 13/12/11 at 00:49

Artichoke

[*] posted on 12/12/11 at 20:44
motana boon duey krub
ประทีป

[*] posted on 12/12/11 at 20:03
อนุโมทนาด้วยครับ
webmaster

[*] posted on 12/12/11 at 16:27
ควรทำบุญโดยตรงกับทางปศุสัตว์จังหวัดได้เลยนะครับ (ตามหมายเลขบัญชีธนาคารในแผ่นป้าย)

ทีมงานฯ
webmaster

[*] posted on 6/12/11 at 17:29

ไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาข่าวจาก http://77.nationchannel.com/video/191668

ชาวอุทัยธานี ร่วมใจไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 98 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พร้อมส่งมอบให้เกษตรกรยากจนเลี้ยงขยายพันธุ์และใช้แรงงาน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00น. พระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดท่าซุง หรือวัดหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ หรือ วัดจันทาราม ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ ในการส่งเสริมให้เกษตรกรยืมไปเลี้ยงขยายพันธุ์ ผลผลิต เพิ่มรายได้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และส่งเสริม โดยโค-กระบือ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งสิ้นจำนวน 98 ตัว ที่บริเวณลานหน้าวัดท่าซุง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า โครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เกิดขึ้นเนื่องจากที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นความทุกข์ยากของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ไม่มีสัตว์ไว้ใช้แรงงานหรือขยายพันธุ์ เมื่อครั้งทรงเสด็จเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีตามแนวพระราชดำริ เมื่อเดือน มีนาคม 2522 ได้ทรงมีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์จัดทำโครงการธนาคารโค-กระบือขึ้นช่วยเหลือเกษตรกร แต่นั้นเป็นต้นมา จังหวัดอุทัยธานีได้สนองแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการธนาคารโคกระบือจำนวน 2,300 ครอบครัว
ภาพ...งานพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และ ไถ่ชีวิต โค-กระบือ


เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
จัดงานนิทรรศการบริเวณซุ้มประตูทางเข้าวิหารแก้ว 100 เมตรเริ่มงานพิธีโดย นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายอยุทธ์ หรินทรานนท์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นเกียรติร่วมงาน โดยมี นายพิษณุ ดุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้กล่าวเชิญกรรมสิทธิ์โค-กระบือ


ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ร่วมกันกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาน


เจ้าหน้าที่วัดท่าซุงแจกถุงยังชีพให้ผู้มาร่วมงานทุกคน จำนวน 300 ชุด


ถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
งานพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และ ไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 84 พรรษา ( 5 ธันวาคม 2554) ครั้งที่ 1 ณ บริเวณวัดจันทราราม (วัดท่าซุง) โดยมี นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงาน และนายอยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นเกียรติร่วมงานพิธีดังกล่าว


ภาพ...งานพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และ ไถ่ชีวิต โค-กระบือ
เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 84 พรรษา

วันพิธีมอบกรรมสิทธิ์

เตรียมก่อนวันงานพิธี
คลิปวีดีโอ..งานพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และ ไถ่ชีวิต โค-กระบือ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
คลิปวีดีโอ...เตรียมงานพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และ ไถ่ชีวิต โค-กระบือ
ณ.บริเวณหน้าวิหารแก้ว 100 เมตร วัดจันทาราม(ท่าซุง)


☺.....เนื่องด้วยพระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต มีความประสงค์จะร่วมทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลครบ 84 พรรษาของในหลวง ท่านจึงได้เดินทางไปติดต่อกับคุณพิษณุ ดุลยวณิชย์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมทั้งร่วมทำบุญปล่อยโค-กระบือ เป็นเงิน 5,000 บาท และปล่อยแพะอีก 2 ตัว จำนวนเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท คุณพิษณุได้บอกว่าจะจัดพิธีที่วัดท่าซุง วันที่ 19 ธันวาคม 2554 ท่านจึงได้ขอกำหนดงานเพื่อจะนำมาลงเวปวัดท่าซุง พร้อมทั้งขอเชิญชวนบรรดาสมาชิกเวปวัดท่าซุง หากมีเวลาว่างเดินทางมาร่วมงานตามวันและเวลา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้..(หมายเหตุ : หากตัวอักษรเล็กอ่านไม่ชัดเจน กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ คลิกที่นี่ )


Go To Top