ภาพ/สไลน์/คลีปวีดีโอ...ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ "วัดท่าซุง" หลังถูกน้ำท่วมใหญ่
webmaster - 4/11/11 at 13:08

♠ ภาพข่าว...ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ "วัดท่าซุง" หลังถูกน้ำท่วมใหญ่
♠ ภาพข่าว...ร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาด"วัดท่าซุง" ณ. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2554
♠ ภาพข่าว...ร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาด"วัดท่าซุง" ณ. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
♠ ภาพข่าว...สถานการณ์น้ำลด ทำความสะอาด"วัดท่าซุง" ณ. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
♠ ภาพข่าว...สถานการณ์น้ำลด ทำความสะอาด"วัดท่าซุง" ณ. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
♠ คลิปวีดีโอ...ล้างโคลน ทำความสะอาด วัดท่าซุง


หลวงพ่อพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ลงรับสังฆทานที่

"ตึกรับแขก"ตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไปในวันที่ 12 และ 13 พฤศจิกายน 2554 ล้างทำความสะอาดวัด ครั้งใหญ่ โดยพร้อมเพียงกัน จึงเชิญชวน
พุทธศาสนิกชน มาช่วยกันล้างทำความสะอาดวัด ที่หลวงพ่อสร้างไว้ให้ทุกคน ร่วมกันดูแล ร่วมกันรักษา
และร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ "วัดท่าซุง" หลังถูกน้ำท่วมใหญ่

***************************

คลิปวีดีโอ...ล้างโคลน ทำความสะอาด วัดท่าซุง
ล้างพื้นฝั่งพระอุโบสถ วันที่ 8 พ.ย 2554 ช่วงเช้า
ล้างพื้นวิหารแก้ว 100 เมตร วันที่ 8 พ.ย. 2554 ช่วงบ่าย
ล้างพื้นศาลาธรรมสถิตและหอฉัน วันที่ 9/11/54
ล้างพื้น 12 ไร่ วันที่ 10/11/2554 ช่วงเช้า
น้ำลดในที่ต่างๆภายในวัด ณ. วันที่ 11/11/54
ล้างโคลนทำความสะอาดที่ ศาลา 12 ไร่ ณ. วันที่ 12/11/54
.ล้างโคลนทำความสะอาดที่ ศาลา 4 ไร่ ณ. วันที่ 12/11/54
ล้างโคลนทำความสะอาดที่วิหารแก้ว 100 เมตร ณ. วันที่ 12/11/54
ล้างโคลนทำความสะอาดที่ 25 ไร่ ณ. วันที่ 12/11/54
ล้างโคลนทำความสะอาดทั่ววัด
ซ่อมบุษบกทำความสะอาดภายในวิหารแก้ว 100 เมตร
ล้างโคลนทำความสะอาดรอบนอกวิหาร 100 เมตร
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 5/11/11 at 13:27


ภาพ...สถานการณ์น้ำลด ทำความสะอาดวัด 8/11/2554ระดับน้ำ ณ.วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10:20 น.ระดับน้ำ ณ.วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10:20 น.ร่วมด้วยช่วยกันภาพ...ช่วยกันทำความสะอาดวัด

ภาพ ล้างพื้นหน้าโบสถ์ วิหารแก้ว และตึกรับแขก


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 9/11/11 at 09:01


ภาพ...สถานการณ์น้ำลด ทำความสะอาดวัด 10/11/2554ระดับน้ำ ณ.วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10:20 น.


ระดับน้ำ ณ.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:10 น.น้ำท่วมวัดท่าซุงลดลงเข้าสู่ระดับปกติ

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 10/11/11 at 12:57


ภาพ...หลังน้ำลดมีแต่ โคลนและขยะ ที่ต้องล้างทำความสะอาด
ณ.วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554ระดับน้ำ ณ.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา 17:40 น.


ระดับน้ำ ณ.วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9:10 น.น้ำท่วมวัดท่าซุงลดลงเข้าสู่ระดับปกติ
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 11/11/11 at 16:18


ภาพ...พระภิกษุ และพุทธบริษัท ที่มาช่วยกันล้างทำความสะอาด
ณ.วันที่ 12 พฤศจิกายน 2554ภาพ...ล้างโคลนทำความสะอาด ที่วิหาร 100 เมตร
ภาพ...ล้างโคลนทำความสะอาด ที่ศาลา 4 ไร่

ภาพ...ล้างโคลนทำความสะอาด ที่ 25 ไร่


ภาพ...ล้างโคลนทำความสะอาด ที่ศาลา 12 ไร่

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 13/11/11 at 13:50


ภาพ...พระภิกษุ และพุทธบริษัท
ที่มาช่วยกันล้างทำความสะอาด "วัดท่าซุง"ภาพ...ซ่อมแซมบุษบก ที่วิหาร 100 เมตร
ภาพ...ช่วยกันด้วยความศรัทธา

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/11/11 at 17:56