ภาพ/คลีปวิดีโอ...พุทธบริษัทจำนวนมากจากที่ต่างๆช่วยทำความสะอาด "วัดท่าซุง"
webmaster - 17/11/11 at 14:59

♠ ภาพข่าว...พนักงานในเครือกสิกรไทย ช่วยทำความสะะอาด 12 ไร่ "วัดท่าซุง"
♠ ภาพข่าว...ร่วมช่วยกันทำความสะอาด ตัดต้นไม้ที่ตาย "วัดท่าซุง"
♠ ภาพข่าว...ช่วยทำความสะอาดองค์ปฐม และพื้นรอบปราสาททองคำ "วัดท่าซุง"
♠ ภาพข่าว...ช่วยกันขัด ล้าง อาคารรอบโบสถ์ "วัดท่าซุง"
♠ ภาพข่าว...ช่วยกันขัด ล้าง ศาลา 12 ไร่ "วัดท่าซุง"
♠ ภาพข่าว...ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ "วัดท่าซุง" ทาสีใหม่
♠ ภาพข่าว...พระภิกษุ และชาวเมืองอุทัยธานี ล้างทำความสะอาด "วัดท่าซุง"
♠ คลิปวีดีโอ...พุทธบริษัทจำนวนมากจากที่ต่างๆช่วยทำความสะอาด "วัดท่าซุง"


หลวงพ่อพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ลงรับสังฆทานที่

"ตึกรับแขก"ตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป***************************
คลิปวีดีโอ...พุทธบริษัทจำนวนมากจากที่ต่างๆช่วยทำความสะอาด "วัดท่าซุง"
ล้างโคลนทำความสะอาด พระจุฬามณี
ชาวเมืองอุทัยธานี ช่วยกันทำความสะอาดวัด
ช่วยกัน ขัด เช็ด ล้าง ทำความสะอาดวัด
ช่วยกัน ขัด เช็ด ล้าง ทำความสะอาดศาลา 12 ไร่
ช่วยกัน ขัด เช็ด ล้าง อาคารรอบโบสถ์
คณะบุคคลที่มาช่วยทำความสะอาดองค์ปฐม และพื้นปราสาททองคำ
กองทัพบกช่วยทำความสะอาดภายในวัด
พนักงานธนาคารกสิกรช่วยทำความสะอาดศาลา 12 ไร่

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 19/11/11 at 14:54


ภาพ...พระภิกษุ และชาวเมืองอุทัยธานี ล้างทำความสะอาด "วัดท่าซุง".ล้างคราบโคลนที่พระจุฬามณี

.ทำความสะอาดโดยรอบวัด


◄ll กลับสู่สารบัญภาพ... ล้างทำความสะอาด "วัดท่าซุง" เพื่อทาสีใหม่


.ล้างคราบโคลนเพื่อทาสีใหม่
ลอกสีเก่า ทาสีใหม่
รอยคราบผนังที่เกิดขึ้นภายในวิหารสมเด็จองค์ปฐมคล้ายกับ "รอยพญานาค"
.ล้างพื้น วิหารองค์ปฐม
.ทำความสะอาดป้ายสวนสมเด็จ◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 21/11/11 at 16:54


ภาพ... ช่วยกันขัด ล้าง ศาลา 12 ไร่ "วัดท่าซุง"


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 22/11/11 at 16:25


ภาพ... ช่วยกัน ขัด เช็ด ล้าง อาคารรอบโบสถ์

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 23/11/11 at 13:57


ภาพ... ช่วยทำความสะอาดองค์ปฐม และพื้นรอบปราสาททองคำ


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 25/11/11 at 17:23


ภาพ... ร่วมช่วยกันทำความสะอาด ตัดต้นไม้ที่ตาย
ภาพ...ช่วยกันทำความสะอาดวัด ตัดต้นไม้

ภาพ จัดสถานที่หน้าวิหารองค์ปฐม


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 27/11/11 at 16:03


ภาพ...พนักงานในเครือกสิกรไทย ช่วยทำความสะะอาด 12 ไร่
◄ll กลับสู่สารบัญ