ภาพ...งานธุดงค์ วันที่ 5 ธันวาคม 2555
praew - 8/12/12 at 21:57

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ทำพิธีบวงสรวง ที่หน้าพระอุโบสถ

๑๔.๐๐ น.พระคู่สวด ซ้อมขานนาค

๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน ที่ศาลา ๑๒ ไร่