ประมวลภาพ/วีดีโอ...ตักบาตรยามเช้าในงานธุดงค์ ณ ลานบิณฑบาต 25 ไร่ วัดท่าซุง
praew - 13/12/13 at 00:11

♠ คลิปวีดีโอ...ตักบาตรยามเช้าในงานธุดงค์ ณ ลานบิณฑบาต 25 ไร่
♠ ภาพสไลน์...ตักบาตรยามเช้าในงานธุดงค์ (ในมุมสูง)
♠ ภาพ...ตักบาตรยามเช้าในงานธุดงค์
♠ ภาพ...หลากหลายอริยบทในการตักบาตรตอนเช้าคลิปวีดีโอ...การตักบาตรยามเช้า ณ ลาน 25 ไร่
กิจกรรมงานธุดงค์ วันที่ 7
กิจกรรมงานธุดงค์ วันที่ 8ภาพสไลน์...ตักบาตรยามเช้าในงานธุดงค์ (ในมุมสูง)


ถ่ายในมุมมองสูงเหนือสถานที่ (คลิ๊กดูภาพ)

ถ่ายในมุมมองปกติ (คลิ๊กดูภาพ)


◄ll กลับสู่สารบัญ.


ทองคำ - 13/12/13 at 14:10


ภาพ...พุทธบริษัทตักบาตรยามเช้าในงานธุดงค์

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 13/12/13 at 18:17


ภาพ...ใครเป็นใครในตักบาตรยามเช้า ณ ลาน 25 ไร่


◄ll กลับสู่สารบัญ