รูปภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั่งภายในพระอุโบสถ วัดท่าซุง
kitti - 28/11/13 at 14:43รูปภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั่งภายในพระอุโบสถ วัดท่าซุง
หลวงพ่อทำพิธีพุทธาภิเษกรูปภาพนี้ภายในโบสถ์ วัดท่าซุง ๒๓ ก.พ. ๒๕๒๘ (วันเสาร์ ๕)