กำหนดการ/เตรียมงาน... วันวิสาขบูชา,พิธีไหว้ครูและพิธีสะเดาะพระเคราะห์ วันที่ 20 พ.ค.2559
webmaster - 14/5/16 at 19:25

กำหนดการ งานทำบุญวันวิสาขบูชา, พิธีไหว้ครู, และ พิธีสะเดาะพระเคราะห์
ภาพ.. เตรียมงานวันวิสาขบูชาและสะเดาะเคราะห์
ภาพ..ก่อนงานวันวิสาขบูชาและสะเดาะเคราะห์ วันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๕๙
ภาพ..ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานที่ศาลา 12ไร่กำหนดการ

งานทำบุญวันวิสาขบูชา, พิธีไหว้ครู, และ พิธีสะเดาะพระเคราะห์


วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานที่ศาลา 12ไร่

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ )

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร "กองทุน" ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ สวนไผ่
(ถ้าหากญาติโยมมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหาร
แด่พระภิกษุสงฆ์ก็ขอให้นำปัจจัยไปร่วมทำบุญกับคณะ "กองทุน" ได้)
เวลา ๐๗.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำบุญใส่บาตร ที่ศาลา๑๒ไร่
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ขณะที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิด วี.ดี.โอ. เทป
แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๐๙.๕๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล ทำพิธีบวงสรวง ที่ ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีไหว้ครู และทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑ ที่ ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตหารเพลแด่ พระสงฆ์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีไหว้ครู และพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ (รอบที่ ๒)

เวลา ๑๘.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมลพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยม เวียนเทียน รอบพระอุโบสถ

วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖)

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร "กองทุน" ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ สวนไผ่
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร "กองทุน"ถวายภัตตหารเพลแด่ พระสงฆ์ ที่หอฉัน

หมายเหตุ พิธีสะเดาะเคราะห์ จัดเป็นแบบพิธีรับพระเสวยอายุ (ใช้เครื่องบูชา มีธงสี, ข้าตอก, ดอกไม้ และ ธูปเทียน)

(วันที่ ๒๐ พฤษภาคม งดทำวัตรเช้า – เย็น และงดกรรมฐานตอนกลางวัน
วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร เปิดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)◄ll กลับสู่สารบัญ

ภาพ.. เตรียมงานวันวิสาขบูชาและสะเดาะเคราะห์


พระปลัดสมนึก ได้เป็นประธานพิธีบวงสรวงหน้าแท่นองค์พระ ภายในศาลา ๑๒ไร่ โดยมีญาติโยมในวัด ช่าง คนงานและเด็กนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยาร่วมพิธี หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งพระสงฆ์และนักเรียนได้ช่วยกันทำความสะอาด กวาดฝุ่นและล้างพื้นกัน

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 17/5/16 at 19:59


ล้างพื้นด้านบนรอบศาลา 4 ไร่

ล้างพื้นรอบศาลา 2 ไร่ล้างพื้นศาลา 4 ไร่


ล้างพื้นรอบอุโบสถเตรียมงานเวียนเทียน◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 19/5/16 at 18:43


ภาพ.. เตรียมก่อนงานวันวิสาขบูชาและสะเดาะเคราะห์


วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙


พระสงฆ์และนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยาช่วยกันจัดสถานที่ มีจัดโต๊ะ จัดผ้า
ประกอบเครื่องเสียง และช่วยกันปูเสื่อให้เต็มพื้นที่ 12 ไร่

ประกอบเครื่องเสียง และทดสอบระบบเสียงภายในศาลา
◄ll กลับสู่สารบัญ

ภาพ.. ก่อนงานวันวิสาขบูชาและสะเดาะเคราะห์


วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานที่ศาลา 12ไร่


◄ll กลับสู่สารบัญ


ทองคำ - 20/5/16 at 17:09

อนุโมทนาสาธุด้วยขอรับกระผม สาธุๆๆ นิพพานโหนตุ