หลวงพ่อพระราชพรหมยานให้พรปีใหม่ 2530
webmaster - 30/12/20 at 05:57

หลวงพ่อพระราชพรหมยานให้พรปีใหม่ ๒๕๓๐


(จัดทำรูปภาพโดยคุณวรรณชัย งามวงศ์วาน)


ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลให้พรปีใหม่ ๒๕๕๒ (ลงในเว็บไซด์วัดท่าซุง)
...เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ นี้ เดิมทีคิดว่า ท่านพระครูปลัดอนันต์ จะไม่สามารถเขียนคำอวยพรลงในเว็บนี้ได้ทัน เพราะว่าปลายปีนี้ท่านมีภารกิจต้องเดินทางบ่อยมาก แต่ปรากฏว่าท่านกลับมาเขียนได้ทัน จึงขอนำคำอวยพรเนื่องในดิถีวันขึ้นปีใหม่นี้ มามอบให้แก่บรรดาท่านผู้เยี่ยมชมทั้งหลาย ดังนี้

"...ในโอกาสวันสิ้นสุดปีเก่า และโอกาสที่จะถึงวันปีใหม่ ทุกท่านก็ปรารถนาดีอยากจะให้ "ชีวิต" คือสุขภาพของตน และของคนที่รักดีมีสุข อาตมาจึงขออำนวยพรให้ทุกท่านที่เปิดอ่านเว็บวัดท่าซุงนี้ จงมีความสุขด้วยอำนาจคุณของพระพุทธเจ้า ที่สอนให้เราปฏิบัติตนให้ได้รับความสุขด้วยการปฏิบัติธรรม ซึ่งจะนำความสุขมาให้

อาตมาขออาราธนาบารมีขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และเทพเทวาทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสพแต่ความสุข ความเจริญทุกๆ ท่านด้วยเทอญ..."

ขอเจริญพร
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ
( เจ้าอาวาสวัดท่าซุง )
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑


1 กรกฎาคม 2551 - 1 มกราคม 2552
โดย พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต
...สรุปเป็นอันว่า "เว็บวัดท่าซุง" ได้เปิดทำการมาตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2552 ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ นับเวลาได้ 6 เดือนเต็มพอดี มีสมาชิก 1,030 คน จำนวนผู้เยี่ยมชม 75,000 กว่าครั้ง

ส่วนมากทั่วทุกภาคในประเทศไทย และที่ต่างประเทศก็มี สหรัฐ อังกฤษ อิตาลี เยอรมัน เป็นต้น และที่น่าแปลกใจที่สุด คือผู้มีจิตศรัทธาทำบุญ Online กับทางวัดท่าซุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รวมเป็นเงิน 389,609.24 บาทแล้ว

ในวาระศุภมงคลอันดีนี้ นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ที่จะได้ถือโอกาสอำนวยอวยพรให้แก่ท่านสมาชิกและผู้เยี่ยมชมทั้งหลาย หากเว็บไซด์ที่เกิดขึ้นนี้ จะพึงมีประโยชน์ในด้านข่าวสาร และการศึกษาหาความรู้ตามแนวทางที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านได้แนะนำไว้ ก็ขอให้ท่านจงเจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรม ตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้

จึงขอให้ทุกท่านได้รักษาความดีนี้ไว้ เพราะเหตุการทำข้อมูลก็ยากยิ่ง และกว่าจะเปิดเว็บไซด์นี้ได้ นับเป็นเวลาล่วงเลยมาถึง 16 ปี หลังจากหลวงพ่อมรณภาพเมื่อปี 2535

ฉะนั้น คุณธรรมความดีใดๆ ที่พระพุทธองค์ได้ทรงเห็นแล้ว และครูบาอาจารย์ของเราได้ทำให้แจ้งแล้วเช่นกัน ขอผลแห่งการบรรลุธรรมนั้น เพื่อความสิ้นทุกข์แห่งกิเลสทั้งหลาย จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยเร็วพลันในชาติปัจจุบันนี้

และถ้าหากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่า "ขัดข้อง" และคำว่า "ไม่มี" จงอย่าได้บังเกิดปรากฏแก่ท่านทั้งหลาย ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานนี้ด้วยเทอญ ฯ

ขอเจริญพร
พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต
และคณะผู้จัดทำ "เว็บวัดท่าซุง"
และ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท


คำอวยพรของท่านเจ้าอาวาส (ลงในเว็บ)
เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2551

เจริญพร ท่านผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ "วัดท่าซุง" ทั้งหลาย
...ขณะนี้ ทางวัดท่าซุงได้เปิดเว็บไซด์ของ "วัดท่าซุง" โดยตรง โดยมี พระชัยวัฒน์ อชิโต เป็นหัวหน้า พร้อมกับคณะทำงาน

หวังว่าจะเผยแพร่ข่าวสารของวัดได้สะดวกรวดเร็วขึ้น จึงขอขอบคุณ "คณะทำงาน" ที่ได้ช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาที่เป็นประโยชน์แก่มหาชน.

พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ
เจ้าอาวาสวัดท่าซุง
1 กรกฎาคม 2551


ความเป็นมาในการจัดทำเว็บวัดท่าซุง
เจริญสุข บรรดาสมาชิกทุกท่าน
...ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านเจ้าอาวาส ในเรื่องการทำเว็บวัดท่าซุง เริ่มงานกันตั้งแต่เดือน มี.ค. เพิ่งจะเสร็จเมื่อวันที่ 28 - 29 มิ.ย. 2551 ที่ผ่านนี้

ทุกคนที่ช่วยทำต่างก็เสียสละเวลากันเต็มที่ โดยมีผู้ช่วยกันทำหลายคน คือ คุณธนวิสุทธิ์ (เต๋อ) สุวรรณาพรหม (จากเว็บแดนนิพพาน) เป็นผุ้ลงโปรแกรม คุณกลกิจ ศรีชมเชย (จากเว็บพระรัตนตรัย) เป็นผู้ตัดต่อทำภาพเอมิเนชั่นแบบ "พาโนรามา"

คุณสุภาวดี (แพรว) พรประสิทธิ์กุล (เว็บตามรอยฯ), คุณศิริพร (ตุ๊กตา) นาคบาศ (จากเว็บแดนนิพพาน), คุณศุภกิตติ (ตี๋) งามขำ (เว็บตามรอยฯ) เป็นผู้ช่วยกันจัดทำข้อมูล

หลังจากได้นำเว็บไปให้ท่านเจ้าอาวาสชมแล้ว ท่านอนุญาตให้เผยแพร่ได้ ต่อจากนี้ไปก็คงจะได้รับทราบข้อมูลจากวัดอย่างทันเหตุการณ์ ส่วน "เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ก็ยังสามารถเข้าไปชมได้เหมือนเดิม จึงหวังใจว่าเว็บนี้จะมีประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายสืบไป

พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าซุง
1 กรกฎาคม 2551


Update 30 ธันวาคม 2563
...สำหรับในยุคปัจจุบันนี้ หลังจากท่านเจ้าคุณฯ มรณภาพไปแล้วเมื่อปี 2561 คณะทีมงานชุดใหม่ก็ได้เข้ามาจัดทำแทน โดยครอบครัว "ศรีขวัญ" คือมีทั้งพระที่อยู่ในวัดท่าซุงและพี่น้อง เป็นผู้ช่วยเหลืองานทั้งหมด ส่วนคณะเดิมก็ยังมีคุณอิฏฐ์ ขันธ์เครือ ยังช่วยสรุปยอดเงินออนไลน์ประจำปี

จึงขออนุโมทนาไว้ ณ โอาสนี้ด้วย
พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต
30 ธันวาคม 2563