สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ รายงานข่าวผลงานของ "ศูนย์สงเคราะห์ฯ" เมื่อ 17 ก.พ 2557
webmaster - 30/4/14 at 05:53ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารมอบถังน้ำ เครื่องกรองน้ำ บรรเทาภัยแล้งแนวชายแดนพื้นที่จังหวัดน่าน มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

แหล่งที่มา : สวท.น่าน
วันที่ข่าว : 17 กุมภาพันธ์ 2557

......วันนี้ 17 กพ. 57 เวลา 09.00 น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดจันทาราม จังหวัดอุทัยธานี ประธานกิตติมศักดิ์ ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และประธานมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร พร้อมด้วย หม่อมหลวงเอื้อมสุข กิติยากร ประธานศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และคณะลูกศิษย์ ได้เดินทางมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย ถังน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 20 ถัง และอุปกรณ์ เครื่องกรองน้ำ ให้กรมทหารพรานที่ 32 จังหวัดน่าน ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ฐานบ้านปรางค์ ตำบลปัว อำเภอปัวจังหวัดน่าน

เพื่อนำไปติดตั้งยังฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารพราน ที่มีที่ตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ จังหวัดน่าน จำนวน 7 กองร้อย ที่ปฏิบัติการที่อยู่ตามแนวชายแดน จำนวน 3 กองร้อย และโรงเรียนบ้านสบปืน ตำบลห้วยโก๋น โรงเรียนบ้านน้ำช้าง ตำบลห้วยโก๋นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ได้ไว้กักเก็บน้ำดื่ม น้ำใช้ เนื่องจากเข้าฤดูแล้ง และพื้นที่ตั้งหน่วยทหารพราน รวมทั้งโรงเรียนดังกล่าวขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ อีกทั้งยังไว้ช่วยเหลือราษฎรอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี ข้าวสาร อาหารกระป๋อง เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่มกันหนาว รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยมี พันเอกธงชัย มีอนันต์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32 จังหวัดน่าน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำสิ่งของดังกล่าวนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรในถิ่นทุรกันดารต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชประสงค์ ของ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และประธานมูลนิธิหลวงพ่อปาน- พระมหาวีระ ถาวโร จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯรัชกาลที่ 9 เพื่อทำการช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร เป็นประจำในทุกๆปี ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และในครั้งนี้ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปริโภคบริโภค ให้กับ กรมทหารพรานที่ 32 จังหวัดน่าน เพื่อที่จะได้นำไปช่วยเหลือราษฎร