ภาพ...ศูนย์สงเคราะห์ ฯได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวทางภาคเหนือ ที่ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว
webmaster - 7/7/14 at 17:54

งานประชุมมูลนิธิหลวงพ่อปาน- พระมหาวีระ ถาวโร


วันที่ 4 กรกฎาคม.2557


ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดท่าซุง องค์ประธานมูลนิธิฯฝ่ายสงฆ์ ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ คณะกรรมการทั้งหมด ณ ที่ห้องประชุมบ้านซอยสายลม โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการ งานพิธีวาง แผ่นศิลาฤกษ์พระราชทานห้องสมุด"เฉลิมราชกุมารี "ลำดับที่ 98 ณ ที่บริเวนพื้นที่ก่อสร้าง ที่วัดท่าซุง

ประธาน มูลนิธิ ร.อ.ม.ล. ศรัณสุขย์ สุขสวัสดิ์ ได้แจ้งในที่ประชุมให้ ทราบ ถึงเหตุแผ่นดินไหวทางภาคเหนือโดยเฉพาะ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว เกิดความเสียหายอย่างหนักทุกหลังคาเรือน จึงได้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือโดยการระดมทุนจากแหล่งต่างๆ
และได้ดำเนินการสร้างกระท่อมไปแล้ว 27 หลังในราคาหลังละ 25,000 บาท ชาวบ้านจะร่วมแรงช่วยกันสร้าง โดยทางเราจะออกค่าวัสดุให้ และให้ อบต.และกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ควบคุมการใช้เงิน

ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์ที่จะให้ความ ช่วยเหลือสามารถสงเคราะห์ปัจจัยได้ที่ตู้บริจาคที่บ้านซอยสายลม หรือถวายโดยตรงกับท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล◄ll กลับสู่สารบัญ