ภาพ...งานบุญมหากฐิน 16 กอง โดยศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนฯ ณ วัดจอมหมอก เชียงใหม่ 6-7พ.ย. 2557
webmaster - 5/11/14 at 16:28

พิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

กล่าวคำขอขมาต่อองค์พระธาตุเจดีย์วัดจอมหมอก ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง นำโดยท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์(อาจินต์) และคณะพระสงฆ์จากวัดท่าซุงมอบสิ่งของให้กับครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว


ประธานมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระถาวโร โดย ร้อยเอก ม.ล. ศรันศุข สุขสวัสดิ์ ได้มอบสิ่งของให้กับครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วพิธีปล่อยโค ที่วัดจอมหมอก
คณะเจ้าหน้าที่จากวัดท่าซุง

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 6/11/14 at 13:34

ภาพ..ทำบุญมหากฐิน 16 กอง ณ วัดจอมหมอก อมก๋อย เชียงใหม่โดยศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจน ในถิ่นทุรกันดาร ฯ ร่วมด้วย มูลนิธิหลวงปู่ปาน – พระมหาวีระ ถาวโร

วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน. 2557


พิธีบวงสรวง ยกฉัตรพระพุทธรูป ที่ลานโพธิ์ บ้านห้วยไม้หก


พิธียกฉัตร พระพุทธรูป ที่ลานโพธิ์ บ้านห้วยไม้หกพิธีบรรจุพระธาตุ ยอดพระเกศ พระพุทธรูป ที่ลานโพธิ์ห้วยไม้หก อมก๋อยพิธีห่มผ้า และถวายสร้อยสังวาลย์พระพุทธรูป ที่ลานโพธิ์ห้วยไม้หก
พิธีทอดผ้าป่า ที่ลานโพธิ์ห้วยไม้หก อมก๋อย


พิธีห่มผ้าที่ลานโพธิ์ห้วยไม้หก


พิธีทอดผ้าป่า ที่ลานโพธิ์ห้วยไม้หก อมก๋อย


พิธีห่มผ้าที่ลานโพธิ์ห้วยไม้หก


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 7/11/14 at 17:28

พิธีบวงสรวง งานกฐินสามัคคี ๑๖ วัด ที่วัดจอมหมอก ต.แม่ตื่น อมก๋อย

ทำบุญใส่บาตร แบบชาวกะเหรี่ยง ที่วัดจอมหมอก อ.อมก๋อยแห่กฐินที่วัดจอมหมอก อมก๋อย
เตรียมงานทำบุญกฐินของมูลนิธิฯที่อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557


คณะพระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง พร้อมเจ้าหน้าที่ฯได้ขนสิ่งของและเดินทางล่วงหน้าเพื่อเตรียมงานกฐิน16 วัดที่วัดจอมหมอก อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่และก่อนเดินทางได้มีพิธีบวงสรวง และถวายสังฆทานให้แก่ท่านผู้มีคุณไปเมื่อวานนี้ที่บริเวณสวนป่าไผ่
วันนี้คณะออกเดินทางจากวัดท่าซุง เวลาประมาณ 6.00น. โดยมีขบวนรถทั้งหมด10 คัน พระสงฆ์จำนวน 8 รูป นำโดยพระปลัดสมนึกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดตาม 26 คนด้วยกัน
พิธีเปิดถนนซึ่งได้สร้างขึ้นสู่สำนักสงฆ์โคะบือ


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

วันนี้ช่วงก่อนงานมหากฐินที่วัดจอมหมอก ได้มีพิธีเปิดถนนซึ่งได้สร้างขึ้นสู่สำนักสงฆ์โคะบือโดยหลวงพ่อชานุ เจ้าอาวาส และพระสงฆ์วัดจอมหมอก ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย พร้อมคณะสงฆ์วัดท่าซุง ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ หลังจากนั้น ม.ร.ว. เอื้อมศุขย์ กิติยากร ประธานศูนย์สงเคราะห์ฯเป็นประธานในการเปิดถนนอย่างเป็นทางการ โดยมีชาวบ้านกะเหรี่ยงพุทธ บ.ห้วยไม้หก และหมู่บ้านใกล้เคียง มาร่วมงานแสดงความยินดีเลี้ยงพระเช้าที่วัดจอมหมอกลอยโคมบูชาพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์


ทางไปพระเจดีย์โค๊ะบือ อมก๋อย◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 9/11/14 at 10:01

เชิญร่วมทำบุญมหากฐิน 16 กอง ณ วัดจอมหมอก เชียงใหม่โดยศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจน ในถิ่นทุรกันดาร ฯ ร่วมด้วย มูลนิธิหลวงปู่ปาน – พระมหาวีระ ถาวโร

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน. 2557
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญของใช้ ในวัดและพระภิกษุสงฆ์

เพื่อถวายในงานกฐิน 16 กอง ณ วัดจอมหมอก อมก๋อย เชียงใหม่


วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน. 2557
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างพระประธานหน้าตัก 4 ศอก

และบูรณลานโพธิ์ ณ ม.ห้วยไม้หก อมก๋อย เชียงใหม่


วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน. 2557
◄ll กลับสู่สารบัญ