วันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 30 ตลาคม 2562
webmaster - 30/10/19 at 19:39

วันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันพุธที่ ๓๐ ตลาคม ๒๕๖๒เวลา ๐๙.๐๐ น. : : ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ทำพิธีบวงสรวงด้านหน้าวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
เวลา ๑๐.๐๐ น. ภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงสวดอภิธรรม อุทิศฯถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เนื่องในวันคล้ายวันมรณะภาพ ถวายเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ๕๐รป
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมแจกทานจำนวน ๗๕๐ ชุดแจกทุนการศึกษา ๕๐ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท
เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีปล่อยปลา
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็นสวดธัมมนิยามถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


เวลา ๑๐.๐๐ น. ภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงสวดอภิธรรม อุทิศฯถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เนื่องในวันคล้ายวันมรณะภาพ ถวายเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ๕๐รป(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็นสวดธัมมนิยามถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)◄ll กลับสู่สารบัญ