โครงการ...จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
webmaster - 17/12/19 at 13:12

ภาพ...โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒


วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒…โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาารสวนสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ(บึงพระชนก) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี. มีผู้ร่วมโครงการฯ ๘๐๐ คน

.....ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) ประธานฝ่ายงานสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ พระปลัดสำเภา สุธมฺมปวโร ประธานฝ่ายงานสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์อำเภอเมืองอุทัยธานี และพระใบฎีกาพิษณุ สุธมฺมธโร รองประธานฝ่ายฯ นำข้าว อาหารคาวหวาน ขนมพายไก่ กล้วยทอด น้ำพั้น มาจัดเลี้ยงในโครงการฯ◄ll กลับสู่สารบัญ