Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 1/8/09 at 08:56 [ QUOTE ]

หน้าต่างบานใหม่ : จิตนิ่งด้วยภาพ (บทความจาก..เดลินิวส์)


วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552

หน้าต่างบานใหม่ : จิตนิ่งด้วยภาพ

เขียนโดย : dailynews"...กว่า 40 ปีที่ บ้านซอยสายลม พหลโยธินซอย 8 เปิดให้มีการฝึกสมาธิ มโนมยิทธิ ตั้งแต่สมัย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หรือ "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี โดยมารับสังฆทานพร้อมการฝึกมโนมยิทธิ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ต้นเดือน ปัจจุบัน พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันยังเดินทางมารับสังฆทานและสนทนาธรรมกับญาติโยม เหมือนสมัยหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่

พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ กล่าวว่า..หลวงพ่อพระราชพรหมยานสอนวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักพุทธศาสนา 40 กอง เพราะต้องการให้ลูกศิษย์รู้รอบ แต่ลูกศิษย์ชอบกองไหนทำกรรมฐานกองนั้น ให้เข้าใจง่ายคือ สอนครบทุกกอง แต่มีอยู่หนึ่งกองที่นิยมจริง ๆ มโนมยิทธิ คือ มีฤทธิ์ทางใจ ซึ่งมีผู้เข้าใจว่าสอนพิสดารนอกตำราหรือเปล่า..?

แต่ผู้มีความรู้เรื่องพระไตรปิฎกจริง ๆ รู้ว่ามี "หมวดอภิญญา" คือ "มีฤทธิ์ทางใจ" มีฤทธิ์ 5 ตัว เรียก "อภิญญา" มโนมยิทธิคือ 1 ใน 5 นำมาเป็นวิชาเด่นเพราะคนนิยม และมีมาแต่โบราณกาลกว่า 100 ปี สมัยหลวงปู่ปาน โสนันโท วัดบางนมโค การปฏิบัตินำดอกไม้ ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม เงินหนึ่งสลึง เป็นค่าครู

การฝึก "มโนมยิทธิ" ต้องรักษาศีล 5 ถ้ารักษาศีลไม่ได้ก็ฝึกยาก ถ้าศีลดีก็ฝึกง่ายขึ้น เริ่มจากสมาทานศีล จากนั้นภาวนา นะ มะ พะ ธะ หายใจเข้า "นะมะ" หายใจออก "พะธะ" ประมาณ 10 นาที จากนั้นครูเข้าไปแนะนำให้เกิดความเข้าใจ โดยผู้นั่งสมาธิคิดและทำความเข้าใจ ครูค่อย ๆ พูดถึงทุกสิ่งในโลก ธรรมชาติของร่างกายตั้งแต่เกิดไล่ไปจนตาย อาทิ ครูถามว่าผมเสื่อมไหม..?

เมื่อก่อนเคยดำและมาหงอก..เสื่อมจริงไหม ฟันเคยดีมาหลุด..เสื่อมจริงไหม ระหว่างครูถาม ผู้นั่งโต้ตอบเพื่อให้จิตรวม คำพูด..จิตจะคุมไม่ให้ฟุ้งไปที่อื่นประมาณ 15 นาที จากนั้นจิตจะมีสมาธิ พระครูปลัดอนันต์ กล่าวว่า มโนมยิทธิเหมาะกับจริตของคนที่ชอบ เปรียบภาพรวมทางโลก ร้านอาหารไม่ใช่มีอาหารอย่างเดียว มีหลายอย่างรวมทั้งเมนูเด็ด

เช่นเดียวกันคำสอนในพุทธศาสนา กรรมฐาน 40 มีตัวมโนมยิทธิที่คนชอบ เพราะสมัยนี้คนขี้สงสัยไม่เหมือนสมัยก่อน พระสอนอย่างไรว่าอย่างนั้น เมื่อสมองคนฉลาดขึ้นจึงไม่ค่อยเชื่อ จึงมีวิชานี้ในพุทธศาสนาที่พิสูจน์และพอเข้าใจกันได้ แต่พวกนี้เป็นญาณโลกีย์ ฝึกได้ก็เสื่อมได้ ถ้าฝึกไม่ถึงอาจปรามาสว่าไม่จริง

คนส่วนมากถามว่าฝึกสมาธิแบบไหนจะดี ต้องย้อนถามว่า คนที่ฝึกใหม่หรือเด็กอนุบาล ถ้าสอนด้วยภาพเด็กจะเข้าใจง่ายกว่า แต่ถ้าสอนด้วยคำพูดเด็กจะไม่เข้าใจ สอนเด็กด้วยคำพูดให้รู้จัก "ควาย" พอเด็กไปเจอ "วัว" ซึ่งมีลักษณะคล้าย ๆ กัน ก็บอกว่า "ควาย" มโนมยิทธิอุปมาฉันใด เหมือนสอนด้วยภาพ ต่อไปภาพปรากฏขึ้นเอง จากนั้นค่อยตามภาพที่ปรากฏ..."

บ้านสายลมเปิดให้เข้าปฏิบัติทุกวันศุกร์ - วันจันทร์ต้นเดือน แต่ผู้ที่ต้องจะฝึก "มโนมยิทธิ" จะมีฝึกเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ 1 รอบ เวลา 12.00-15.00 น. นำดอกไม้ ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม และเงิน 1 สลึง หรือมากกว่านั้นเป็นค่าบูชาครู โทร. 0-2616-7177, 0-2272-6753,

ส่วนที่วัดท่าซุงในวันที่ไม่จัดงานสำคัญ สามารถเข้าปฏิบัติและพักที่วัดได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน โดยติดต่อพระเจ้าหน้าที่ ณ ศาลานวราช ในการปฏิบัติมีครูผู้สอนทั้งพระและฆราวาส โทร. 0-5650-2655โพสต์ในเว็บต่างๆ ดังนี้
http: //news.sanook.com
www.giggog.com/social/cat2/news13279/
http: //news.nipa.co.th/news.action?newsid=87041
http: //news.thaieasyjob.com/social/show_news-13279-2.html.
www.womaninfocus.com/webboard/index.php?topic=593.0


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top