Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 5/8/10 at 12:41 [ QUOTE ]

กิจกรรมนอกหลักสูตรของนักเรียน..โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
กิจกรรมนอกหลักสูตรของนักเรียน..โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
อาทิเช่น งานปิดทองบูรณะพระพุทธรูปงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร งานไฟฟ้าประปา เป็นต้น

รวมทั้งงานบุญระดับคลาสสิค ได้แก่งานปั้มผลิตพระเนื้อผงและเนื้อดินเผา

ซึ่งมีกรรมวิธีการผสมและอุดมวลสารหลากหลายขั้นตอน รวมไปถึงการตอกโค้ดพระเนื้อโลหะพิมพ์ต่างๆ

โดยมีที่สุดของความภาคภูมิใจของนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาคือ
การได้มีโอกาสร่วมสร้างรูปจำลองสมเด็จองค์ปฐม สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาต่อองค์ท่านได้บูชาเป็นที่ระลึกกิจกรรมทัศนศึกษา

ฟังการบรรยายและศึกษาพื้นที่จริงในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และศึกษาระบบนิเวศน์ในหุบป่าตาด

โดยมีผลพลอยได้ที่สำคัญของการทัศนศึกษาในครั้งนี้ คือการถ่ายแบบนอกสถานที่อย่างเป็นเรื่องเป็นราว

จากนั้นเข้าเยี่ยมชมการเลี้ยงและฝึกฝนสุนัขจรจัดของกทม. ที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ขากลับแวะชมการผลิตมีดนานาชนิดที่บ้านช่างทิน ซึ่งเป็นสินค้าโอทอปอย่างหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานี


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top