Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 11/8/11 at 22:51 [ QUOTE ]

ปฏิบัติธรรมแล้วบ้า


รบกวนถามท่านด้วยครับ ว่า ฆราวาสที่ฝึกมโนฯครึ่งกำลังแบบงู ๆ ปลา ๆ ใช้มโนฯ ทำนาย พิสูจน์อะไรก็ไม่เคยถูก ฌานสมาบัติไม่เคยทำถึงเลย แล้วนึกเอาเองว่าตนบรรลุเป็นอริยบุคคล เพราะพระในมโนฯบอก และก็ประกาศหรือทำเครื่องหมายเป็นนัยให้คนอื่นรู้ว่าตนบรรลุ แถมไม่ฟังใครหน้าไหนทั้งนั้น ทั้งผู้ที่เคยช่วยตักเตือนช่วยสอนมาก่อน กับพระกับเจ้าก็ไม่เข้าไปหาเลยเพราะเกรงพระสงฆ์จะสอนธรรมะจนเป็นการปรามาสตัวเอง อย่างนี้มีวิธีแก้ไขให้กลับเป็นคนปกติได้ไหมครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/8/11 at 10:41 [ QUOTE ]


ปฏิบัติธรรมแล้วบ้า อันนี้ได้ยินอยู่บ่อยๆ น่าจะมาจากการประกอบการทรมานตนให้ลำบาก

ส่วนฝึกมโนมยิทธิแล้วบ้า อันนี้ไม่เคยได้ยิน ได้ยินแต่วิชามโนมยิทธิเป็นวิชาสะกดจิตอันนี้

ได้ยินอยู่บ่อยๆ แม้แต่วิปัสนาจารย์บางรูปท่านก็ยังเข้าใจเช่นนี้

ส่วนปัญหาของกระทู้นี้ น่าจะเกิดจากระบบประสาททางกายของผู้ฝึกเอง ไม่ใช้จากการฝึกมโนมยิทธิ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/8/11 at 22:04 [ QUOTE ]


อย่างนี้ก็ต้องส่งเข้าโรงบาลจิตเวชอย่างเดียวเลยหรือครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 14/8/11 at 21:16 [ QUOTE ]


ถ้าการปฏิบัติธรรมมากเกินก่วาร่างกายจะรับได้ ควรหยุดปฏิบัติธรรมก่อน
ให้พักผ่อนใช้ชีวิตตามปรกติ จนร่างกายและจิตได้ผ่อนคายแล้วค่อยมาปฏิบัติ
ใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าหักโหม
และเป็นไปได้ควรเจริญสุขวิปัสโกเจริญทางปัญญาควบคู่มโนฯ.ด้วยเพื่อป้องกัน
อาการหลงและอุปทาน
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวเท่านั้น ขอได้โปรดพิจารณาด้วยเหตุและ
ผลด้วยตัวท่านเอง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/8/11 at 19:48 [ QUOTE ]


ขอบคุณครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 22/12/11 at 01:39 [ QUOTE ]


ผมว่ามาเป็นอุปกิเลสอย่างหยาบเลยนะครับ จำได้ไหมที่หลวงพ่อฤาษีเคยบอก อย่าทะนงตนคิดว่าเราเป็นพระอริยเจ้า ถึงแม้ว่าเป็นก็ให้รู้มันเฉยๆ เพราะถ้าเราประกาศขนาดนั้น หลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นจิงๆ ระวังนะ อเวจีเชียวนะ ผมก็เคยคิดเหมือนกันแบบนี้นะ แต่ก็พยายามไม่ให้จิตมันกร่างคิดว่าเราถึงขั้นนั้นขั้นนี้ เดี๋ยวเหลิงไปกันใหญ่ อย่าไปเชื่อจิตให้มันมาก เพราะมันมีทั้งฝ่าย กุศล และอกุศล และในที่สุดมันก็ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ยึดอะไรไม่ได้จิงๆเชียว ....

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top