Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 6/12/11 at 17:29 [ QUOTE ]

ภาพ...พิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา


ไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาข่าวจาก http://77.nationchannel.com/video/191668

ชาวอุทัยธานี ร่วมใจไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 98 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พร้อมส่งมอบให้เกษตรกรยากจนเลี้ยงขยายพันธุ์และใช้แรงงาน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00น. พระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดท่าซุง หรือวัดหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ หรือ วัดจันทาราม ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ ในการส่งเสริมให้เกษตรกรยืมไปเลี้ยงขยายพันธุ์ ผลผลิต เพิ่มรายได้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และส่งเสริม โดยโค-กระบือ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งสิ้นจำนวน 98 ตัว ที่บริเวณลานหน้าวัดท่าซุง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า โครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เกิดขึ้นเนื่องจากที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นความทุกข์ยากของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ไม่มีสัตว์ไว้ใช้แรงงานหรือขยายพันธุ์ เมื่อครั้งทรงเสด็จเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีตามแนวพระราชดำริ เมื่อเดือน มีนาคม 2522 ได้ทรงมีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์จัดทำโครงการธนาคารโค-กระบือขึ้นช่วยเหลือเกษตรกร แต่นั้นเป็นต้นมา จังหวัดอุทัยธานีได้สนองแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการธนาคารโคกระบือจำนวน 2,300 ครอบครัว
ภาพ...งานพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และ ไถ่ชีวิต โค-กระบือ


เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
จัดงานนิทรรศการบริเวณซุ้มประตูทางเข้าวิหารแก้ว 100 เมตรเริ่มงานพิธีโดย นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายอยุทธ์ หรินทรานนท์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นเกียรติร่วมงาน โดยมี นายพิษณุ ดุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้กล่าวเชิญกรรมสิทธิ์โค-กระบือ


ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ร่วมกันกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาน


เจ้าหน้าที่วัดท่าซุงแจกถุงยังชีพให้ผู้มาร่วมงานทุกคน จำนวน 300 ชุด


ถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
งานพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และ ไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 84 พรรษา ( 5 ธันวาคม 2554) ครั้งที่ 1 ณ บริเวณวัดจันทราราม (วัดท่าซุง) โดยมี นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงาน และนายอยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นเกียรติร่วมงานพิธีดังกล่าว


ภาพ...งานพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และ ไถ่ชีวิต โค-กระบือ
เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 84 พรรษา

วันพิธีมอบกรรมสิทธิ์

เตรียมก่อนวันงานพิธี
คลิปวีดีโอ..งานพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และ ไถ่ชีวิต โค-กระบือ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
คลิปวีดีโอ...เตรียมงานพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และ ไถ่ชีวิต โค-กระบือ
ณ.บริเวณหน้าวิหารแก้ว 100 เมตร วัดจันทาราม(ท่าซุง)


☺.....เนื่องด้วยพระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต มีความประสงค์จะร่วมทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลครบ 84 พรรษาของในหลวง ท่านจึงได้เดินทางไปติดต่อกับคุณพิษณุ ดุลยวณิชย์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมทั้งร่วมทำบุญปล่อยโค-กระบือ เป็นเงิน 5,000 บาท และปล่อยแพะอีก 2 ตัว จำนวนเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท คุณพิษณุได้บอกว่าจะจัดพิธีที่วัดท่าซุง วันที่ 19 ธันวาคม 2554 ท่านจึงได้ขอกำหนดงานเพื่อจะนำมาลงเวปวัดท่าซุง พร้อมทั้งขอเชิญชวนบรรดาสมาชิกเวปวัดท่าซุง หากมีเวลาว่างเดินทางมาร่วมงานตามวันและเวลา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้..(หมายเหตุ : หากตัวอักษรเล็กอ่านไม่ชัดเจน กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ คลิกที่นี่ )[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/12/11 at 16:27 [ QUOTE ]


ควรทำบุญโดยตรงกับทางปศุสัตว์จังหวัดได้เลยนะครับ (ตามหมายเลขบัญชีธนาคารในแผ่นป้าย)

ทีมงานฯ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/12/11 at 20:03 [ QUOTE ]


อนุโมทนาด้วยครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/12/11 at 20:44 [ QUOTE ]


motana boon duey krub

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ] Artichoke's Aim Artichoke's Yahoo
[*] posted on 13/12/11 at 00:49 [ QUOTE ]

จะร่วมทำบุญแต่อยากส่งเงินไปทางวัดท่าซุง ทำได้ไม๊คะ
[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/12/11 at 07:47 [ QUOTE ]


ขออนุโมทนาด้วยนะคะ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/12/11 at 09:55 [ QUOTE ]


การปล่อยชีวิตสัตว์ใหญ่ และเป็นสัตว์ที่มีคุณแก่มนุษย์ นับว่าเป็นอภัยทานที่เป็นบุญอันประเสริฐ ขอกราบอนุโมทนากับพระอาจารย์ด้วยค่ะ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/12/11 at 16:42 [ QUOTE ]


ขอโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สาธุ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 16/12/11 at 08:44 [ QUOTE ]


โอนไปแล้ว 600 บาทครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 17/12/11 at 09:06 [ QUOTE ]


โอนเงินไปร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือแล้วค่ะ 1,000.- บาท
โมทนาสาธุ กับทุกท่านด้วยนะคะ

ป้าศรี


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 17/12/11 at 12:42 [ QUOTE ]


โอนให้แม่ไปทำให้ 6200 บาทค่ะ โมทนาสาธุกับทุกคนด้วย

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 19/12/11 at 07:26 [ QUOTE ]


อนุโมทนาบุญด้วยครับ
โอนเงินร่วมทำบุญแล้ว จำนวน 300 บาท ครับ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 19/12/11 at 08:32 [ QUOTE ]


ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยอย่างมากนะคะ

เสียดาย ไม่ได้เข้ามาอ่านหลายวัน จะได้ร่วมสมทบทุนในการนี้ด้วย


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 22/12/11 at 16:10 [ QUOTE ]


update 22-12-54

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 23/12/11 at 12:12 [ QUOTE ]


อนุโมทนาด้วยครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 23/12/11 at 13:27 [ QUOTE ]


ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยคนค่ะ

สาธุ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top