Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 5/9/12 at 09:37 [ QUOTE ]

กิจกรรมโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา เดือนสิงหาคม


พิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา

หลวงพ่อพระภาวนากิจวิมล และ หลวงพ่อพระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต ทำพิธีบวงสรวง
และมอบทุนการศึกษาพร้อมประกาศนียบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลประพฤติดีและนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (เกรด ๔.๐๐)โครงการปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เริ่มจากขึงเชือกจัดแนวแปลงให้ตรงเป็นระเบียบ ชนะใจกรรมการไว้ก่อน จากนั้นขุดดินยกร่อง พรวนดินให้ร่วน ขั้นตอนนี้
บรรดาคุณหนูทั้งหลาย ที่ไม่เป็นก็ต้องเป็นกันคราวนี้ล่ะ พอได้ที่ก็หยอดเมล็ดพันธ์(ผักบุ้ง กวางตุ้ง ผักกาดขาว) รดน้ำ รอหม่ำต่อไปโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน ด้านหลังวัดท่าซุง

โดยการสนับสนุนหญ้าแฝกจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ต้น จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
และความร่วมมือจากคณะสงฆ์,คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑ เดือน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top