Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 12/4/13 at 20:57 [ QUOTE ]

นั่งสมาธิแล้ว เพ่งรูปพระวิสุทธิเทพเป็นองค์แก้ว


คือตอนนั่งสมาธิแล้วเพ่งรูปพระวิสุทธิเทพเป็นองค์แก้ง ระลึกถึงพระพุทธเจ้าครับ แล้วภาพนิมิตหายและอารมณ์เหมือนวันวูบหายไปแต่ว่าไม่หลับ ก็เลยดึงอารมณ์กลับมาใหม่ทำเหมือนเดิมภาพก็หายไปแต่ก่อนภาพหายมันมีอาการปีติเกิด ( ตัวไหวโยกโคลงครับ ) แล้วก็มีแสงมาจากข้างหน้าเป็นลักษณะทรงกลมครับ ไม่ทราบว่าผมต้องทำยังไงต่อครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/4/13 at 13:30 [ QUOTE ]


สมาธิยังไม่ทรงตัว ภาพจึงหายไป ส่วนที่มีแสงมาจากข้างหน้า เป็นแค่นิมิตแทรกเข้ามา ไม่ควรถือเอา

ให้จับภาพพระไปเรื่อยๆ ให้ใสจนเป็นประกาย ถ้าดับวูบไปอีก ให้พิจารณาว่า

เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง แม้แต่ภาพพระก็ยังไม่ทรงตัว นับประสาอะไรกับร่างกายเรา ต่อไปก็มีสภาพเป็นเช่นนี้เหมือนกัน คือไม่แน่นอน ไม่ยั่งยืน ไม่ช้าก็ดับไป หาอะไรทรงตัวไม่ได้ จากนั้นจิตพุ่งเข้าสู่พระนิพพาน ขอกราบพระวิสุทธิเทพ

ถ้าอารมณ์สบายๆ ก็ให้ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าภาพจะทรงดีขึ้น แต่ก็ให้ทำพอประมาณ อย่าเร่งรัดจนเกินไปนะ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 25/4/13 at 11:41 [ QUOTE ]


ขอโมทนาด้วยครับ สาธุ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 26/4/13 at 19:55 [ QUOTE ]

ต่อจากเดิมครับ


Quote:
Originally posted by c1234
คือตอนนั่งสมาธิแล้วเพ่งรูปพระวิสุทธิเทพเป็นองค์แก้ว ระลึกถึงพระพุทธเจ้าครับ แล้วภาพนิมิตหายและอารมณ์เหมือนวันวูบหายไปแต่ว่าไม่หลับ ก็เลยดึงอารมณ์กลับมาใหม่ทำเหมือนเดิมภาพก็หายไปแต่ก่อนภาพหายมันมีอาการปีติเกิด ( ตัวไหวโยกโคลงครับ ) แล้วก็มีแสงมาจากข้างหน้าเป็นลักษณะทรงกลมครับ ไม่ทราบว่าผมต้องทำยังไงต่อครับคราวนี้แสงสว่างมากจนมองไม่เห็นองค์พระ เห็นแต่แสงสว่างจ้าอย่างเดียวครับพร้อมกับอาการปิติครับ ผมควรจะทำยังไงต่อครับ สว่างจนรู้สึกว่าแสบตาเลยครับ พอออกจากสมาธิปวดทั้งตัวเลยครับผม


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 26/4/13 at 22:49 [ QUOTE ]


ถ้านั่งนานเกินไปก็ปวดเมื่อยเป็นธรรมดา แต่ถ้านั่งไม่นานแล้วปวดทั้งตัว คงไม่เกี่ยวจากการเห็นแสงสว่างแน่นอน ควรพิจารณาเข้าสู่ปัญญาในไตรลักษณญาณ คือ เห็นความไม่เที่ยง ความแปรปรวน ของภาพที่ปรากฏ แม้แต่ร่างกายของเราก็ต้องเสื่อมสลายไปในที่สุด เช่นเดียวภับภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา

เมื่อปลงสู่ปัญญาเช่นนี้แล้ว ก็จับภาพพระวิสุทธิเทพให้สดใสเป็นแก้ว แสงสว่างจะเกิดขึ้นหรือดับไปอย่างไร ไม่ต้องสนใจ คงสติให้รู้อยู่ในอารมณ์ปล่อยวางร่างกายทั้งหมด จิตก็ปรารถนาพระนิพพานเพียงอย่างเดียว


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 26/9/14 at 16:31 [ QUOTE ]


เพ่งภาพพระพุทธเจ้าหลับตานึกไม่ค่อยได้พอหลับตานึกภาพหลวงพ่อติดใจได้นานอานิสงฆ์ที่จะได้จัดเป็นกสิณไหมครับผมกำลังฝึกโดยเพ่งภาพสมเด็จองค์ปฐมครับแต่ภาพหลวง พ่อนึกภาพคล่องกว่าครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 27/9/14 at 15:31 [ QUOTE ]


ขออนุโมทนา สาธุค่ะ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ] [ MSN ]
[*] posted on 1/10/14 at 17:06 [ QUOTE ]


สาธูโมทนาด้วยครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top