Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 12/12/13 at 14:10 [ QUOTE ]

ประมวลภาพ/วีดีโอ...การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง ณ ศาลา 12 ไร่ วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2556


♠ คลิปวีดีโอ...งานพิธีการฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง วันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๕๖
♠ ภาพสไลน์...งานพิธีการฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง วันที่ 7 - 8 ธันวาคม ๒๕๕๖
♠ ภาพ...การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง วันที่ 7
♠ ภาพ...หลากหลายอริยบทการฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง วันที่ 8คลิปวีดีโอ...งานพิธีการฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง วันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๕๖การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง ตอน 1

การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง ตอน 2
ภาพ...การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง ในงานธุดงค์วัตร

วันที่ 7 ธ.ค.56 (คลิ๊กดูภาพ)

วันที่ 8 ธ.ค.56(คลิ๊กดูภาพ)


ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/12/13 at 14:11 [ QUOTE ]ภาพ...พิธีการฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง ( 07-12-2556 )

◄ll กลับสู่สารบัญ.


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/12/13 at 14:29 [ QUOTE ]ภาพ...หลากหลายอริยบทการมโนมยิทธิเต็มกำลัง ( 08-12-2556 )
ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/12/13 at 23:20 [ QUOTE ]


ขออนุโมทนาสาธุด้วยขอรับ สาธุ ๆ ๆ

[ PROFILE ] [ E-MAIL ] Visit User's Homepage [ FIND ] [ U2U ] %B7%CD%A7%A4%D3's Aim [ MSN ]
[*] posted on 13/12/13 at 09:06 [ QUOTE ]


ขออนุโมทนาสาธุด้วยคะ ขอให้มีโอกาสเช่นนี้ด้วยนะคะ สาธุ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/12/13 at 09:52 [ QUOTE ]


สาธุๆๆอนุโมทามิ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top