Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 17/1/14 at 17:14 [ QUOTE ]

ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร...ชวนร่วมทำบุญบริจาคข้าวเหนียวและถุงยังชีพทหารพราน


ร่วมทำบุญบริจาคข้าวเหนียวและถุงยังชีพทหารพรานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลได้เขิญ ชวนญาติโยมร่วมสงเคราะห์บริจาคข้าวเหนียว 80 กระสอบและถุงยังชีพทหาร จำนวนถึง 548 ถุง ตามจำนวนทหารพรานทั้งกองร้อย โดยของที่ทหารพรานต้องใช้ในการเดินป่า มีดังนี้

1. รองเท้า 2 คู่
2. ถุงเท้า 2 คู่
3. ผ้าปันโจกันฝน
4. เปลสนามแบบมีมุ้ง
5. ผ้ายางกันฝน
6. หมวกไหมพรม
เป็นจำนวนราคาถุงละประมาณ 900 บาท

และขณะนี้ มีเจ้าภาพแจ้งมาแล้วคือ
- ดร.ปริญญา นุตาลัย บริจาคถุงยังชีพ 1ถุง 1,000บาท ข้าวเหนียว 1กระสอบ 1,500 บาท
- คุณกิจจา กาญจนบรรณ บริจาคถุงยังชีพ 10ถุง 9,000บาท ข้าวเหนียว 10กระสอบ 14,000 บาท
- คุณวิภา สุขแสนไกรสร บริจาคถุงยังชีพ 1ชุด 1,000บาท
- ครอบครัวภูมิทรัพย์ยืนยง บริจาคถุงยังชีพ 1ถุง 900บาท ข้าวเหนียว 1กระสอบ

ท่านใดจะบริจาคให้ถวายกับท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจ วิมล เจ้าอาวาสวัดท่าซุง โดยตรงที่บ้านสายลมหรือที่วัด และสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ เลขที่บัญชี 155-2-35169-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุทัยธานี โทรหาแจ้งความประสงค์ที่เบอร์ 0899286846เนื่องจากท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ได้ทราบข่าวว่า ทางกองร้อยทหารพรานที่3208 ยังไม่มีอาคารที่เหมาะสมไว้เป็นที่ประชุมและประกอบกิจกรรมส่วนรวมต่างๆ จึงดำริที่จะสร้างมอบไว้ให้เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่คณะศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารได้มาเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือบริจาคสิ่งของต่างๆให้เหล่าทหารพรานที่ นี้ ขั้นต้นได้

มีทุนก่อสร้างอยู่ 30,000 บาท
ต่อมา คุณสมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ(คุณใหญ่)ได้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนอีกเป็นเงิน 70,000 บาท จนครบวงเงินก่อสร้างที่ตั้งไว้จึงขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ช่วยสงเคราะห์ทุนก่อสร้างอาคารให้ทหารพรานจนเรียบร้อย

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 17/1/14 at 18:53 [ QUOTE ]


รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือกองร้อยทหารพราน จ. น่าน


เมื่อวันที่ 13 – 14 ม.ค. 2557 จากการที่คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ออกไปสำรวจพื้นที่ ที่กองร้อยทหารพราน จังหวัดน่าน เพื่อเยี่ยมดูสภาพความเป็นอยู่ ได้พบว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน จ.น่าน มี พ.อ. ธงชัย มีอนันต์ เป็นผบ. เท่าที่ทางคณะสำรวจได้หาข้อมูลจากการพูดคุย และลงพื้นที่แต่ละกองร้อย พบว่าแต่ละกองร้อยนั้น ปัญหาคล้ายๆกัน คือในเรื่อง สภาพความเป็นอยู่ ในชีวิตประจำวัน พบว่าปัญหาและความต้องการในเบื้องต้นได้ดังนี้

1. โรงเรือนที่นอน ขนาด 3 x3 เมตร นอนสองคน และ ขนาดนอน 5 คน จะกว้างขึ้น แต่สภาพเหมือนกัน
คือ หลังคามุงด้วยหญ้าคา ค่อนข้างเก่าใช้งานมานานปี มีปัญหารั่วในหน้าฝน ผนังและเตียง ก็เป็นไม้ไผ่สาน

2. ห้องน้ำ ฝากั้นเป็นสังกะสีเก่าๆ บางแห่งหลังคา เปิดโล่ง
3. โรงครัว สภาพใช้งานมานาน จนเก่า ชำรุด อุปกรณ์ใช้งานเช่น หม้อ กระทะ กาต้มน้ำ ดำแล้วดำอีก
ตู้เย็นเก่าจนไม่น่าจะ ใช้งานได้

4. คลังอาวุธ เป็นสภาพเรือนไม้ไผ่ ดูไม่น่าปลอดภัย
5. น้ำดื่ม ไม่เพียงพอในหน้าแล้ง และไม่ถูกสุขอนามัย ต้องใช้ผ้ากรองเพื่อใช้ดื่ม กิน
6. อาหาร ได้รับเบี้ยเลี้ยงหักแล้วเหลือกิน วันละ 30 บาท ต่อหัวต่อคน

คณะสำรวจของศูนย์สงเคราะห์ฯ ในขั้นต้น ได้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินกัน เพื่อช่วยเหลือเฉพาะหน้าได้
ทั้งหมด
เป็นเงิน 73,500 บาท แยกให้แต่ละฐานที่ไปสำรวจ เพื่อปรับปรุงโรงเรือน บางฐานก็ให้นำไปซื้อตู้เย็นใหม่ เนื่องจากของเก่า หมดสภาพจริงๆ นอกจากนี้ยังได้มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง กาแฟสำเร็จรูป ไว้ให้แต่ละฐาน ด้วย

หลังจากกลับมาแล้ว ทางคณะสำรวจของศูนย์สงเคราะห์ฯ นำโดยพระปลัดสมนึก พระใบฎีกาพิษณุ และพระอนุชิต ได้นำข้อมูล เข้ารายงานท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาส จากนั้น จึงได้แจ้งให้ญาติโยมทราบเพื่อขอรับบริจาค สิ่งของที่ทางกองร้อยทหารพรานยังขาดแคลน จากการที่ได้สำรวจมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือทหารพรานชายแดน ที่ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติของเรา

รายการสิ่งของที่จะขอรับบริจาคเพื่อมอบให้กรมทหารพรานที่ คือ

1. รายการปรับปรุงหลังคาที่พัก โรงนอน จำนวน 189 หลัง รวม 483,500 บาท

รายละเอียดสิ่งของเพื่อการยังชีพที่จะบริจาคให้กรมทหารพราน และโรงเรียนในความดูแลของทหาพราน :

1. สังกะสีโรงนอน 493,500 บาท
2. ถุงยังชีพ 548ถุง ราคาถุงละ 1,500 ( รวม 822,000 บาท ) **
ถุงยังชีพประกอบด้วย: รองเท้า 2 คู่ , ถุงเท้า 2 คู่ 120 บาท, ผ้าปันโจกันฝน 190 บาท, เปลสนามแบบมีมุ้ง
380 บาท, ผ้ายางกันฝน 250 บาท, กระติกน้ำ+หม้อสนาม 400 บาท, ไฟฉาย 160 บาท : รวม 1500 บาท

3. ข้าวสาร 100 กระสอบ กระสอบละ 1,400 บาท,
4. มาม่า 50 หีบ หีบละ 900 บาท
5. ปลากระป๋อง 30 ลัง ลังละ 1,400 บาท,
6. น้ำมันพืช 30 ลัง ลังละ 380 บาท ,
7. น้ำปลา 100 แกลลอน แกลลอน ละ 80 บาท,

8. เครื่องกรองน้ำ+ถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร 11 ชุด ชุดละ 10,000 บาท,
9. ปัตตาเลี่ยน 14 เครื่อง เครื่องละ 500 บาท,
10. ยา10 ชุด ชุดละ 5,000 บาท,
11. ถุงเท้า 113 โหล โหลละ 270 บาท,
12. รองเท้า 1,356คู่ คู่ละ 40 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,823,650 บาท*** ท่านใดจะบริจาคให้ถวายกับ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดท่าซุง โดยตรงที่บ้านสายลมหรือที่วัด และสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ เลขที่บัญชี 155-2-35169-6
ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุทัยธานี***หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โทร 089-928-6846
**ในภาพเป็นอาคารเรือนนอนที่นำสังกสีเก่าที่รับบริจาค หรือหญ้าคามามุง


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 3/2/14 at 22:29 [ QUOTE ]


รายนามผู้บริจาค ปรับปรุงหลังคาที่พักทหารพรานตามกองร้อยต่างๆ


รายนามเจ้าภาพปรับปรุงหลังคาที่พักทหารพราน ตามกองร้อยต่างๆ


1.พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโรและคณะ 77,500 บาท
2.คุณอนันยา บุญเสนอ 130,000 บาท
3.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัยและคณะ 116,000 บาท
4.คุณสุมาลี อนันต์พลังใจ 4,0000 บาท
5.Mr.Shake 40,000 บาท

6.คุณวีระพันธ์-ประไพ สุนทราณูและครอบครัว 10,000 บาท
7.คุณกิจจา กาญจนบรรณ 6,000 บาท
8.คุณสุภาวดี-ปริญญา รักซ้อน 4,000 บาท
9.คุณพรเทพ-กนกพร เมธาสถิตย์สุข 2,000 บาท
10.คุณอุโฆษ ปทีปกมล 2,000 บาท

11.คุณจุไรรัตน์ กาญจนพบู 2,000 บาท
12.คุณภัคชาดา หิรัญเตชะและคุณกฤษณะพงษ์ มหาเปาระยะ 2,000 บาท
13.คุณวันทภรณ์ พรกิตติโชติเจริญ 2,000 บาท
14.คุณสิงห์ภูธร 8 ริ้ว 2,000 บาท
15.คุณพุทธพงศ์ ชลธิชา คิสเซนเนอร์เยอร์มัน 2,000 บาท

ขอโมทนาท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูง


รายชื่อผู้บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องกรองน้ำและถังเก็บน้ำ
1.Mr.Shake 50,000 บาท
2.คุณรัชนีย์ บุญเสนอ 10,000 บาท
3.คุณสุมาลี อนันต์พลังใจ 10,000 บาท
4.คุณสุดา เสริมศรี 10,000 บาท
5.คุณสปัน 10,000 บาท
6.คุณหรรษา เสริมศรี 10,000 บาท

รายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์กับทางมูลนิธิฯ


สรุปยอดบริจาควันที่ 19 ม.ค 2557

รายชื่อผู้บริจาคสร้างโรงนอนกองร้อยทหารพรานที่ 3204 “คณะเด็กวัด”

1 คุณสุภาวดี รักซ้อน 4,000 บาท
2 คุณอุโฆษ ปทีกมล 2,000 บาท
3 คุณจุไรรัตน์ กาญจนไพบูลย์ 2,000 บาท
4 คุณกิจจา กาญจนบรรณ 6,000 บาท
5 คุณภัคชาดา หิรัญเดชะและคุณกฤษณพงษ์ มหาเปารยะ 2,000 บาท

6 คุณพุทธิพงศ์ – ชลธิชา คิสเซนเนอร์ (เยอรมัน) 2,000 บาท
7 คุณกุหลาบ สิทธิโน 1,000 บาท
8 คุณอรุญศรี – ลัดดา เล็งเลิศผล 2,000 บาท
9 คุณจุฑาวรรณ โอฬารวัฒน์ 2,000 บาท
10 สิงห์ภูธร 8 ริ้ว 2,000 บาท
11 คุณวันทภรณ์ พรกิตติโชติเจริญ 2,000 บาท

รวมทั้งหมด 27,000 บาท

รายชื่อผู้บริจาคเงินสร้างห้องน้ำ กองร้อยที่ 3208(ครบแล้ว)

1.พระปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ 8,000 บาท
2.พระอนุชิต สุธมฺมอชิโต 3,000 บาท
3.พระกิตติพศ สุธมฺมสิริปญฺโญ 1,000 บาท
4.พระสมุห์มงคลเวทย์สุธมฺมฐานวโร 100 บาท
5.Mr.Shake 30,000 บาท
6.คุณพรเทพ-กนกพร เมธาสถิตย์สุข 2,000 บาท

7.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย 1,000 บาท
8.คุณอนัญญา บุญเสนอ 1,000 บาท
9.คุณรัชนีย์ บุญเสนอ 1,000 บาท
10.คุณชินธร บุญส่ง 1,000 บาท
11.คุณจริยา วัชโรทัย และคุณสุพัฒน์ แตงเจริญ 500 บาท
12.คุณกิติศักดิ์ อกนิษฐากร 500 บาท

รวม 49,100 บาท

และพระใบฎีกาพิษณุสุธมฺมธโรและคณะแม่ครัว บริจาคปูน 10 ลูกและอิฐบล็อค100 ก้อน

รายชื่อผู้บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องกรองน้ำและถังเก็บน้ำ(ครบแล้ว)

1.Mr.Shake 50,000 บาท
2.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัยและคณะ 10,000 บาท
3.คุณอนัญญา บุญเสนอ 10,000 บาท
4.คุณรัชนีย์ บุญเสนอ 10,000 บาท

5.คุณสุมาลี อนันต์พลังใจ 10,000 บาท
6.คุณสุดา เสริมศรี 10,000 บาท
7.คุณหรรษา เสริมศรี 10,000 บาท
8.คุณสปัน 10,000 บาท

รวม 120,000บาท

รายชื่อเจ้าภาพปรับปรุงหลังคาที่พักทหารพราน(เบิร์ม) ตามกองร้อยต่างๆ (ครบแล้ว)

1.คุณอนัญญา บุญเสนอ 130,000 บาท
2.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัยและคณะ 116,000 บาท
3.พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโรและคณะ 77,500 บาท
4.คุณสุมาลี อนันต์พลังใจ 53,000 บาท
5.Mr.Shake 40,000 บาท

6.คุณกิจจา กาญจนบรรณ 6,000 บาท
7.คุณสุภาวดี-ปริญญา รักซ้อน 4,000 บาท
8.คุณอุโฆษ ปทีปกมล 2,000 บาท
9.คุณจุไรรัตน์ กาญจนไพบูลย์ 2,000 บาท
10.คุณภัคชาดา หิรัญเตชะและคุณกฤษณะพงษ์ มหาเปาระยะ 2,000 บาท

11.คุณวันทภรณ์ พรกิตติโชติเจริญ 2,000 บาท
12.คุณสิงห์ภูธร 8 ริ้ว 2,000 บาท
13.คุณพุทธพงศ์ ชลธิชา คิสเซนเนอร์เยอร์มัน 2,000 บาท
14.คุณอรุณศรี-ลัดดา เล็งเลิศผล 2,000 บาท
15.คุณจุฑาวรรณ โอฬารวัฒน์ 2,000 บาท
16.คุณกุหลาบ สิทธิโน 1,000 บาท

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญทุกอย่าง

1.คุณสิงห์ภูธร 8 ริ้ว 10,000 บาท
2.คุณพรเทพ-กนกพร เมธาสถิตย์สุข 4,000 บาท

รายชื่อเจ้าภาพบริจาคเงินซื้อข้าวเหนียว

1.คุณสุดา เสริมศรี 10,000 บาท

ขออนุโมทนาก้บทุกท่านเป็นอย่างสูงll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top