Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 11/3/16 at 14:02 [ QUOTE ]

ภาพ...นร.รร.พระสุธรรรมยานวิทยาสอบเข้ามหาวิทยาลัย ของรัฐได้ทั้งหมด 100 %


นร.รร.พระสุธรรรมยานวิทยาสอบเข้ามหาวิทยาลัย ของรัฐได้ทั้งหมด 100 %


วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙


ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล แจกประกาศนียบัตร ให้ เด็ก นร.รร.พระสุธรรรมยานวิทยา จำนวน 59 คน ที่จบ ม.6และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย ของรัฐได้ทั้งหมด 100 %
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยารับเกียรติบัตร ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา วัดท่าชุง เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทีมีนักเรียนสอบได้คะแนนGAT สูงสุด

โดยมีครูตัวแทนโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของคณะครูและนักเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ตลอดจนผู้ให้การอุปการะและสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนทุกคนมาโดยตลอด สมดั่งเจตนารมย์ของหลวงพ่อพระราชพรหมยานพระผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top