Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 17/12/19 at 13:12 [ QUOTE ]

โครงการ...จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒


ภาพ...โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒


วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒…โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาารสวนสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ(บึงพระชนก) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี. มีผู้ร่วมโครงการฯ ๘๐๐ คน

.....ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) ประธานฝ่ายงานสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ พระปลัดสำเภา สุธมฺมปวโร ประธานฝ่ายงานสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์อำเภอเมืองอุทัยธานี และพระใบฎีกาพิษณุ สุธมฺมธโร รองประธานฝ่ายฯ นำข้าว อาหารคาวหวาน ขนมพายไก่ กล้วยทอด น้ำพั้น มาจัดเลี้ยงในโครงการฯ◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top