Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 5/1/21 at 06:01 [ QUOTE ]

สรุปยอดเงินทำบุญออนไลน์ "ผ่านเว็บวัดท่าซุง"


สรุปยอดเงินทำบุญออนไลน์ "ผ่านเว็บวัดท่าซุง"
ตั้งแต่ปี 2553 - ปี 2564


ตั้งแต่ปี 2553 - ปี 2563

...ขออนุโมทนาผู้ร่วมบุญทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญในการบูรณปฏิสังขรณ์ เนื่องจากการรับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสจากท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ พร้อมทั้งพระสงฆ์วัดท่าซุงทุกรูป ต่างก็ช่วยเหลือการงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

โดยเฉพาะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั่วประเทศ รวมทั้งต่างประเทศด้วย ทั้งที่สถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงยิ่งนัก ทำให้เศรษฐกิจทรุดโทรมไปทุกหนทุกแห่ง

แต่ด้วยความศรัทธาและมุ่งมั่นในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน และพระเดชพระคุณพระราชภาวนาโกศล ผู้ล่วงลับไปแล้ว จึงทำให้ยอดบริจาคสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วมากมาย

เมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2564 นับเป็นตัวเลขที่ครบรอบลงตัวพอดี จึงถือโอกาสนี้อวยพรให้ญาติโยมทุกท่าน จงประสบแต่ความโชคดี รอดพ้นจากภัยโรคระบาด และในเรื่องเศรษฐกิจที่ไม่กระทบเทือนเหมือนกับผู้อื่น แล้วขอให้สมปรารถนาเรื่องมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

ด้วยความปรารถนาดีจาก คณะทีมงานฯ
FB. tamroi และ Watthasung.com
@ เว็บวัดท่าซุง, เว็บตามรอยพระพุทธบาท
5 มกราคม 2565[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 6/1/22 at 09:43 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top