Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 24/11/08 at 11:08 [ QUOTE ]

โครงการจำหน่ายเสื้อ ”พระราชพรหมยาน” โรงเรียนพระสุธรรมยานฯ


โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาได้จัดทำเสื้อ “พระราชพรหมยาน” ขึ้นเพื่อจำหน่ายหารายได้สมทบทุนสร้างห้องซาวด์แล็บคอมพิวเตอร์, เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และสำรองใช้จ่ายในกิจการโรงเรียนฯ โดยออกแบบเป็นเสื้อยืดมีปกสีขาว เพื่อให้สวมใส่ได้ในทุกโอกาส

และได้กราบเรียนต่อคณะสงฆ์วัดท่าซุง ขออนุญาตจำลองพัดและลายมือลงนามสมณศักดิ์ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นตราปักที่อกเสื้อ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก คุณโกวิทย์ โชติรัตนกุล และ คุณสกลชัย โชติรัตนกุล พร้อมทั้งเป็นธุระในการสั่งทอผ้าสีขาว ซึ่งในขณะนั้นเส้นด้ายส่วนใหญ่จะถูกย้อมเป็นสีเหลืองและสีฟ้า

ทางโรงเรียนฯมีความคิดว่าเมื่อจำหน่ายได้แล้วจะทยอยส่งคืนเงินค่าใช้จ่ายในการลงทุน แต่ได้รับข้อเสนอจากคุณโกวิทย์ว่าให้นำเงินที่จำหน่ายได้ไปดำเนินการจัดทำห้องซาวด์แล็บให้เสร็จเรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นค่อยคืนทุนโดยไม่จำกัดระยะเวลา โดยคุณโกวิทย์ได้บอกกับทางโรงเรียนฯ ว่า “ผมมีวันนี้ได้เพราะหลวงพ่อ ผมขอตอบแทนพระคุณหลวงพ่อบ้าง” พร้อมทั้งได้ตัดเสื้อมอบให้กับคณะครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนฯ อีกจำนวน ๓๓๐ ตัว

สำหรับเงินใช้จ่ายในกิจการโรงเรียนฯปัจจุบันนั้น นอกจากเงินทุนสำรองที่หลวงพ่อพระราชพรหมยานได้จัดหาไว้แล้ว ยังได้รับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนจากภาครัฐและเงินสงเคราะห์จากคณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน แต่ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต่ำมาก ทำให้เงินค่าใช้จ่ายของโรงเรียนฯเป็นไปในลักษณะ ”ประคองตัวอยู่ได้”

สำหรับการพัฒนาด้านการศึกษานั้นมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน ทางโรงเรียนฯจึงได้จัดทำเสื้อจำหน่ายเป็นของตอบแทนให้กับผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ร่วมทำบุญสงเคราะห์นักเรียนด้านการศึกษาร่วมกับหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เหตุผลที่ใช้สัญลักษณ์พัดสมณศักดิ์ของหลวงพ่อพระราชพรหมยานนั้น เนื่องจากสมณศักดิ์ดังกล่าว หลวงพ่อท่านได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องด้วยท่านได้เป็นผู้นำลูกหลานและคณะศิษย์ให้ร่วมทำงานสาธารณประโยชน์ ทำงานเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน

ดังนั้นเสื้อ “พระราชพรหมยาน” จึงเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ได้ร่วมเสียสละเพื่อสังคม ตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

สำหรับราคาเสื้อนั้นจำหน่ายในราคาตัวละ ๖๐๐ บาท เงิน ๖๐๐ บาทอาจจะรู้สึกแพงในการซื้อเสื้อ ๑ ตัวเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสื้อในท้องตลาดทั่วไป แต่เงิน ๖๐๐ บาทที่ซื้ออนาคตให้กับนักเรียนของหลวงพ่อ และร่วมสร้างโรงเรียนหลวงพ่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่ง

ท่านใดไม่สะดวกที่จะเดินทางไปซื้อที่วัด สามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้ที่โรงเรียนฯโดยธนานัติสั่งจ่ายในนาม

พระไพบูลย์ สุธัมมฐิติญาโณ
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
ต.น้ำซึม อ.เมืองฯ จ. อุทัยธานี
๖๑๐๐๐


(หมายเหตุ : กรุณาระบุเพศและเบอร์เสื้อ หรือวัดขนาดความกว้างหัวไหล่ให้ด้วย)

***************************


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top