Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ใครมีเรื่องประทับใจแด่องค์หลวงพ่อบ้าง
[quote][i]Originally posted by watasit[/i]
เมื่อผมมาตั้งระทู้ และยังไม่มีท่านใดมา post ก็ขออนุญาตเร ...
10/3/11 at 13:34
by: CHANUNPORN
หนังสือพระคาถาพระปัจจเจกพุทธเจ้า
[quote][i]Originally posted by หน่อบัว[/i]
ไม่ทราบว่าพอมีให้แบ่งอีกไหมครับผม อยากขอแบ่งด้วยสักเล่มค ...
18/10/10 at 10:08
by: CHANUNPORN
หนังสือพระคาถาพระปัจจเจกพุทธเจ้า
[quote][i]Originally posted by pizzawithaj[/i]
ถ้าอยากได้สักเล่มจะต้องทำอย่างไรคะ มีใครจะพอกรุณาแบ่ ...
12/10/10 at 11:32
by: CHANUNPORN
หนังสือพระคาถาพระปัจจเจกพุทธเจ้า
ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดท่าซุงให้พิมพ์หนังสือความเป็นมา "คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า และคาถา ...
5/10/10 at 10:01
by: CHANUNPORN
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาตม 52 ครอบครัวเราสามคน ได้ทำบุญสังฆทาน ยกพระใหญ่ 2,000 . และสังฆทานชุด 500 ...
12/10/09 at 11:07
by: CHANUNPORN
 
Go To Top