Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ขอเชิญร่วมโมทนาส่วนกุศลสร้างพระหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์และวิหาร
ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงครับ
11/2/14 at 00:19
by: Noppadon
เรียนถาม..ทางวัดท่าซุงจัดสวดมนต์ข้ามปีหรือไม่ ครับ
อนุโมทนา สาธุครับ
23/12/12 at 13:44
by: Noppadon
สรุปการถวายบทกลอน บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบรอบ 20 ปี
ลูกยังรัก เคารพ ศรัทธาในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า

ที่หลวงพ่อได้เมตตานำมาสั่งสอน ...
4/9/12 at 18:49
by: Noppadon
วันนี้ไปวัดมา ลูกหลานหลวงพ่อมาเยอะมาก
อนุโมทนากับทุกท่านครับ

อยากทราบ รายชื่อพระมหาเถรานุเถระที่มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อครับ

ไม่ทร ...
30/1/12 at 23:29
by: Noppadon
ภาพ...พิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ขอโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สาธุ
15/12/11 at 16:42
by: Noppadon
วันนี้ไปวัดมา ลูกหลานหลวงพ่อมาเยอะมาก
ขอร่วมอนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
26/11/11 at 16:31
by: Noppadon
ใครมีเรื่องประทับใจแด่องค์หลวงพ่อบ้าง
แม้เกิดไม่ทันพบหลวงพ่อสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ แต่ผมก็ฝันเห็นท่านอยู่ครั้งหนึ่ง ตอนที่เข้ามาศึกษาค ...
19/11/11 at 02:51
by: Noppadon
 
Go To Top